Text video AGRO

AGRO - Agrotechnologie a nákladní doprava uhlí

https://youtu.be/8-4_IM1-nFI

Komplex bio-agrotechnických řešení - výroba ekologicky čistých potravin, inovační skleníky, výroba humusu (s využitím hnědého uhlí) a unikátních hnojiv, produkce hrubých bílkovin pro zvířata z pilin.

Eko-bioprogram ve spojitosti s dopravním systémem jako komplexní systém.

Bělorusko - republika Burjatsko

4.5.2017

Poprvé je zveřejněn zápis z jednání vedení Republiky Burjatsko, Rusko, kterého se zúčastnili zaměstnanci «Strunové Technologie a.s.». Mimo jiné obsahuje doporučení «Strunové Technologie a.s. » společně s Husinoozerskou Hydroelektrárnuou a "Ugolnyj razrez s.r.o." Republika Burjatsko, Bičurinský okres, obec Okino-Ključi sestavit podnikatelský plán na výstavbu inovačního druhu dopravy SkyWay na dopravu uhlí z uhelných dolů Burjatska do «Strunové Technologie a.s. » .

Prezident Republiky Burjatsko Alexej Cydenov je prominentním a aktivním zastáncem inovačních řešení pro rozvoj odvětví dopravy. Právě pod jeho vedením Expertní rada na zvýšení inovativnosti státních zakázek za ministerstvo dopravy Ruska poukázala  na perspektivu a podpořila dopravní technologie s použitím traťové infrastruktury, která se nachází na podpěrách.

Alexej Cydenov se domnívá, že "v Burjatsku je třeba vytvářet pracovní místa, rozvíjet ložiska nerostných surovin, zabývat se dopravní infrastrukturou a cestovním ruchem". Pravděpodobně, s hledem na dobré obchodní kontakty a zkušenosti, prezident republiky okamžitě věnoval pozornost rozvoji spolupráce s «Strunové Technologie a.s. » .

Je zajímavé, že aktivní zájem o strunové technologie je především ze strany buddhistických regionů (buddhismus je hlavním náboženstvím Burjatska), vždyť SkyWay úspěšně postupuje dvěma směry v Indii. Ve státě Džarkchand je podepsána tripartitní investiční smlouva a zahájení komerčního provozu projektu je naplánováno na rok 2020, rok Bílé Kovové Krysy podle čínského kalendáře. Druhý projekt se připravuje ve státě Himachal Pradesh, kde se diskutuje o možnosti výstavby dopravní sítě v rámci státního programu Smart Cities, a to včetně trati k rezidenci dalajlámy.

Oddělení cílených projektů «Strunové Technologie a.s. » byly připraveny 2 projekty (technicko ekonomické podklady) na dopravu uhlí z dvou uhelných dolů a také koncept výroby humusu na základně Gusinoozerské hydroelektrárny. Dokumenty jsou již poslány na posouzení na Ministerstvo průmyslu a obchodu Republiky Burjatsko.