Text video 5

5 - Inteligentní oplocení SkyWay

https://youtu.be/OluoSNQrYGY

Co je SkyWay? - Produkty strunové technologie vynálezce prof. A.E.Junického.

Mezi ně patří mj. inteligentní bezpečnostní oplocení.
Oplocení musí zajišťovat bezpečnost celého dopravního komplexu SkyWay, stane se nepřekonatelnou překážkou pro nezvané hosty - jak lidi, tak zvířata.

Inteligentní oplocení zahrnuje strunové oplocení - kotevní pilíře postavené v intervalech 300 m a mezilehlé pilíře v intervalech 15 m. Mezi pilíři je ochranná rovina z 21 drátů o průměru 6 mm. Dráty jsou izolovány od pilíře a jsou spojeny mezi sebou ozdobnými lamelami. Pro splnění bezpečnostních funkcí je nad oplocením kolejová trať z velmi pevného drátu pro provoz kolejového bezpečnostního modulu. Modul představuje fyzikální model reálného dopravního prostředku vyráběného společností "Strunové technologie" a.s. Je vybaven samostatným elektrickým pohonem zdrojem proudu a speciálním zařízením pro uchycení zařízení různých účelů - kamerového systému, zvukového a šumového varování. Také je tam komplex bezpečnostního zařízení, které zahrnuje radiolokační stanici, závěsný optovláknový systém, plnící funkci videopozorování a teplovizní lokaci pro detailní vizualizaci cílů. Optický systém s vestavěnou sirénou a bezdrátový systém hlasového oznámení.ožte svůj text...