TEXT PATE

Ochrana duševního vlastnictví ve skupině společností SkyWay

Současně s konstrukčním zpracováním, vykonáním experimentálních zkoušek a aktuálními činnostmi na certifikaci objektů dopravních systémů Yunitskeho v CJSC"String Technologies" ("Strunové technologie" a.s.) se provádí komplex opatření na národní a mezinárodní patentování, souvisejících se strunovou dopravy konstrukčních, technologických, uměleckých a umělecko-konstrukční řešení.

Příprava žádostí o registraci objektů duševního vlastnictví se provádí v několika směrech:

- vizuální prostředky individualizace strunových dopravních systémů Yunitského a jejich komponentů a s nimi souvisejících dopravních prostředků, jakož i souvisejících produktů a služeb pro různé účely (stavebně-architektonické, elektrické, nástroje pro výrobu přístrojů a komunikační, chemické, zemědělské, apod.)

- autorský vývoj a příprava k zápisu ochranných znaků, včetně značkových log podniku; - originálních uměleckých a umělecko-konstrukčních řešení základních strukturálních uzlů a modulů strunové dopravy, včetně dopravní soupravy,

- autorský vývoj a příprava žádostí na získání patentů a certifikátů na příslušné průmyslové vzory;

- inovační konstrukční řešení, založené na komplexu vyvinutých inženýrem Anatolijem Yunitským know-how, které disponují takovými vlastnostmi patentovatelnosti, jako je světová novost, tvůrčí úroveň a průmyslová použitelnost, - příprava žádostí na získání patentů na vynálezy;

- objekty autorských práv, spojené s uvedenými oblastmi patentování.

Geografie mezinárodního patentování zahrnuje území podnikového zájmu CJSC "String technologies"("Strunové technologie" a.s.), a skupiny společností SkyWay.

Zejména v roce 2016 bylo podáno několik žádostí o mezinárodní registraci ochranné známky hlavních značkových označení technologie SkyWay v ekonomicky vyspělých státech světa.

V roce 2016 byly získány patenty Běloruské Republiky na průmyslové vzory základních druhů dopravních prostředků SkyWay (yunibajk, yunibus, yunikar atd.) strunových systémů Yunitského a zahájena jejich patentová ochrana v zahraničí. V březnu 2017 roce jsme získali osvědčení o registraci pěti průmyslových vzorů v Austrálii a jedenáct registračních certifikátů na průmyslové vzory platné na území 23 zemí Evropského Společenství, a také tři patenty v Číně a pět - v Japonsku. Kromě toho, na území Ruské Federace, jsou platné a udržují se v platnosti tři patenty na vynálezy týkající se různých druhů strunové dopravy.

V průběhu roku 2016 - na začátku roku 2017 byly podány v EAPU (Euroasijský patentový úřad) deset žádostí na Euroasijský patent na skupinu vynálezů (přičemž v každé žádosti od 2 do 5 vynálezů, například: "Strunný dopravní systém a způsob jeho montáže (možnosti)") a s nimi spojené mezinárodní žádosti k vynálezům v SODV (Světová organizace duševního vlastnictví) s cílem získat patenty na vynálezy v desítkách zemí světa.

Registrace duševního vlastnictví v různých státech umožňuje nejen se správně právně vstoupit na příslušné trhy se svou produkci, ale také zajistit její ochranu proti neoprávněnému použití a nepoctivé konkurenci.