Text NSR

NOVÁ SVĚTOVÁ REALITA

Jmenuji se Anatolij Junický. Jsem inženýr, autor a generální konstruktér zcela nové řady dopravních systémů, souhrnně označovaných jako strunová doprava Junického (STU). V současné době je STU zaváděna na trh pod značkou SkyWay ("Nebeské dráhy"). Dovolte mi, abych Vám sdělil svou představu o podstatě mých vynálezů, konkrétně o tom, v čem spočívá jejich potenciál pro řešení globálních problémů.

CO ZNAMENÁ STRUNOVÁ DOPRAVA SKYWAY

Strunová doprava SkyWay - je energetický a transportní komunikátor typu estakády. Jako dopravní prostředek se v něm používají elektromobily na ocelových kolech pohybující se po speciálních kolejích, a sice strunových kolejích. Tento systém se od jiných druhů tras v estakádovém provedení odlišuje tím, že je vyroben na základě tahového předpětí konstrukce (vytvoření předběžného napnutí), nepotřebuje souvislou plošnou cestu (silniční vozovku, železniční pláň) a jeho výstavba se vyznačuje nízkými materiálovými náklady a vizuální lehkostí. Hlavní výhody systému jsou jeho nízkonákladovost,
šetrnost k životnímu prostředí, trvanlivost, spolehlivost, bezpečnost a výsledně vysoká konkurenceschopnost na trhu.

Strunová doprava se vyvíjí ve třech hlavních směrech: vysokorychlostní meziměstský (do 500 km/h,
a v dlouhodobém horizontu, při přechodu do forvakuového potrubí, - až 1250 km/h), městský osobní (do 150 km/h) a nákladní. Jde o bezanalogový unikátní dopravní systém, který je schopen uspokojit celý rozsah dopravních potřeb a v budoucnu může být strukturován v jednotnou světovou energetickou, informační a dopravní síť, která naší civilizaci umožní dostat se do kvalitativně nové fáze vývoje.

STRUNOVÁ DOPRAVA DNES: EKOTECHNOPARK, INNOTRANS, CERTIFIKACE

V současné době na území Běloruska můj kolektiv technických odborníků úspěšně rozvíjí demonstračně certifikační centrum strunové dopravy - EkoTechnoPark. Na 36 hektarech v regionu Marina Gorka minské oblasti jsou vybudovány vzorky tras a infrastrukturních konstrukcí,
které každému klientovi poskytují možnost vidět, jak vypadá a jak pracuje strunová doprava SkyWay. To, co jsme ukázali do dnešního dne, již způsobilo vážný zájem u zákazníků a skutečně prokázalo naléhavost a velkou poptávku po technologických řešeních, které nabízíme.

Jedněmi z prvních zájemců o naše technologie se stali zástupci Austrálie, země, která čelí vážným dopravním problémům. V roce 2016 nám zaručily podporu společnosti Rоd Hook and Associates
MBM a Aurecon. Společně s nimi byla zahájena práce na přípravě normativní základny pro výstavbu strunových tratí na území této země. Postup certifikace systémů SkyWay probíhá s podporou zástupců Národního regulátora v oblasti železniční dopravy a za součinnosti vlivného lobby ministerské struktury země, v jehož čele stojí Nick Bolkus.

Po demonstraci průmyslových vzorů kolejových vozidel SkyWay v září roku 2016 na mezinárodním dopravním veletrhu InnoTrans 2016 v Berlíně projevili záměr s námi spolupracovat zástupci Indie, Turecka, Filipín a dalších zemí. Byla zahájena jednání, která v krátké době již přivedla ke hmatatelným výsledkům. Na začátku roku 2017 jsme podepsali první dohodu o spolupráci s obchodními zástupci 
a orgány státní správy státu Džarkhand, což je jeden z nejvíce průmyslově rozvinutých a bohatých států v celé Indii. Společný projekt se skládá ze tří částí: městský testovací úsek, dopravní systém hlavního města státu a spojení dvou měst linkou vysokorychlostní dopravy. Komplexní řešení nejsložitějších dopravních problémů státu bylo oceněno částkou 926 milionů USD, s doplňující výhodou vytvoření
více než 1000 pracovních míst.

KDO STOJÍ ZA VYTVOŘENÍM USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY

Výstavba EkoTechnoParku a komplex prací ve vazbě na implementaci strunové dopravy do trhu jsou financovány podle současného modelu kraudinvestingu - národního financování. Dosud se projekt nachází ve fázi spuštění (startup) a jeho investorem se může stát každý. Výše investic začínají od pouhých 50 dolarů, ale i v počáteční fázi, díky velkému počtu účastníků projektu, tento systém umožňuje vytvořit celkem dostatečný kapitál pro rozvoj společnosti. Všichni investoři jsou podílníky
na technologii, která tvoří základ strunové dopravy, a dále jsou rovněž i akcionáři takové společnosti, která - podle odborného odhadu - je schopna již v dohledné budoucnosti získat až 50% světového trhu dopravních služeb.

Použití schématu kraudinvestingu činí projekt jedinečným. Poprvé v celých dějinách dochází k tomu, že obyčejní lidé financují práce na rozvoji technologie, která svým významem zakládá kompletní průmyslové odvětví průmyslu. Jsou to vlastně zároveň i obyčejní pasažéři své vlastní strunové dopravy, která je povolána jim sloužit. V řadách účastníků projektu je zaregistrován zhruba 1 milion lidí ze 190 zemí, z nichž více než 100 tisíc se již stali investory reprezentující geografii, která zahrnuje téměř celou obydlenou část planety. Je nás stále víc s každým dalším dnem. Na mě osobně a na můj tým připadá stále vzrůstající obrovská odpovědnost, ale spolu s tím i velká čest si uvědomovat, že vytváříme něco, co lidé skutečně potřebují, co slouží jejich zájmům, nikoliv zájmům úředníků a komoditních monopolů.

Lidové financování se stalo mocným impulsem ke změnám, které s sebou přináší strunová doprava, přičemž k natolik závažným změnám, že je nepřehlédne žádný úředník ani mocenský orgán.
V dřívějších dobách funkcionáři neměli zájem o takové změny, které by vyvolaly porušení ustálené rovnováhy sil. V tom jsem se osobně přesvědčil a strávil desítky let na to, abych je přesvědčil.
Těch 40 let boje padlo na vybrušování mých argumentů a na procvičování všech složek a komponentů technologie po dobu vývoje tří generací strunové technologie a položení základů čtvrté generace.
S podporou "armády" investorů jsme učinili první rozhodující krok - vytvoření celoměřítkových funkčních vzorů systémů uspořádání dopravy. Nyní, když všichni mohou na vlastní oči shlédnout účinnost
a funkčnost mnou navrhovaných dopravních řešení, také zástupci států a byznysu jsou nuceni přijmout změnu jako fakt a bojovat za to, aby mohli být mezi prvními, kdo bude s nimi spolupracovat. Každý nemusí chtít změnu, ale když změny přicházejí, tak už platí pro všechny a každý musí udělat jednoduchý výběr: změnit se nebo zemřít.

Jsem přesvědčen, že jsme již dosáhli toho stádia, ve kterém již není možné zastavit rozvoj a expanzi strunové dopravy na trhu. Bylo obtížně dosáhnout tento okamžik, a cesta předurčená myšlence strunové dopravy je ještě daleko od svého dokončení. Panorama této cesty neznamená 50% podíl
na trhu dopravních služeb, nýbrž transformaci dopravního řízení v celoplanetovém měřítku,
industriální průzkum vesmíru a v konečném důsledku i záchranu naší civilizace před zničením.

MÉ NEBESKÉ DRÁHY

Primitivní lidé, kteří zapálili první ohně ve svých jeskyních si přiváděli otravu oxidem uhelnatým
a kancerogeny, a ve věku 20 let umírali na rakovinu plic. Nicméně přišli na to, že bude moudřejší udržovat oheň, smažit maso na dřevěném uhlí a vydělávat kůže venku, nikoliv doma - v jeskyních,
čímž si zajistili své přežití. Dnes jsme na tom zhruba stejně, neboť chceme-li přežít zítra, musíme již dnes vyčleňovat průmyslovou technosféru mimo rozsah přirozeného a živého života. V opačném případě bude náš společný dům - biosféra planety - nevyhnutelně a nenávratně ve společné skulině zničen průmyslem, čemuž zatím všemožně napomáhá naše divoce rostoucí technokratická civilizace.

Ještě jako školák, žijící v Džezkazganu, v blízkosti kosmodromu Bajkonur, jsem se začal zajímat
o raketové modelářství a studium spisů zakladatele moderní kosmonautiky Konstantina Eduardoviče Ciolkovského. V této oblasti se mým úspěchům dostalo uznání na poměrně vysoké úrovni. O co hlouběji jsem se ponořoval do problému, o to zřejměji pro mě vyvstávaly nevýhody moderní strategie průzkumu vesmíru. Spolu s tím jsem jasně pochopil, že lidstvo nemá jinou cestu rozvoje, kromě přenosu ekologicky nebezpečné části zemského průmyslu za hranice biosféry, do blízkého vesmíru.

Mým řešením hlavního problému, tj. provozování blízkého vesmíru v zájmu pozemské civilizace se stal program bezraketové industrializace. Tento technický návrh byl poprvé představen milionům čtenářů
v roce 1982. Moje iniciativa byla s nadšením přijata mezinárodní vědeckou komunitou, jejíž přední představitelé se stali účastníky První mezinárodní konference na téma bezraketového osvojování vesmíru - konala se v Gomelu v roce 1988. Státní filmový ústav SSSR v návaznosti na navrhovaný program natočil vědecko-populární film "Do nebe na kole", který se promítal v kinech na území Sovětského Svazu a v zahraničí.

Paralelně s úkolem osvojování vesmíru jsem se důsledně zabýval analýzou pozemní infrastruktury
a současně řešil další úkol, kterým bylo navržení konstrukce optimální dopravy. Šlo ovšem o takovou dopravu, která by harmonicky zapadala do podmínek reálného fyzického světa a která by umožňovala jízdu s maximální možnou rychlostí a minimální škodlivostí vůči životnímu prostředí.

ZÁKLADY AERODYNAMIKY: ÚČINEK STÍNĚNÍ

Nejdůležitější a nejvýznamnější vědou při budování vysokorychlostní dopravy se ukázala být aerodynamika.

Na překonání aerodynamického odporu se spotřebuje více než 90% výkonu pohonu dopravního prostředku, pohybujícího se ve vzdušném prostředí s rychlostí nad 350 km/h. Přitom hlavním problémem, jemuž čelí všechny druhy pozemní vysokorychlostní dopravy, je účinek (efekt) stínění. Jeho podstatou je prudké zvýšení aerodynamického odporu, k němuž dochází v blízkosti stínícího povrchu (půdy, vody, silniční povrchové krycí vrstvy) z důvodu dynamického dmýchání vzduchu pod dno dopravního prostředku. Účinek stínění minimálně dvakrát zhoršuje aerodynamické vlastnosti. Abychom tedy dvakrát zlepšili aerodynamiku vysokorychlostní dopravy, stačí odstranit účinek stínění, čehož dosáhneme zvednutím vozidla nad zem.

Pouze nadjezdy (estakády) dosahují nadzemní úrovně ze všech známých variant výstavby silnic. Nicméně, kromě toho, že běžná estakáda je drahou záležitostí a vyžaduje velké množství materiálu,
má navíc také souvislou plošnou krycí vrstvu. Efekt stínění přetrvává dokonce i v případě této plošné krycí vrstvy. K dosažení optimálních podmínek provozu vysokorychlostní mobilní soupravy je třeba odstranit plošný kryt a ponechat pouze úzké pruhy pro pohyb kol - kolejnice. Současně s tím, bude-li traťová struktura po celé délce zachována nerozřezaná, bez teplotních švů (dilatačních spár), pak je možné 2krát zvýšit nosnou schopnost estakády. Aby bylo možné vyloučit kompresi a ztrátu stability, nosná konstrukce estakády byla protažena v podélném směru, to znamená, že byla vyrobena
v předpjatém provedení.

UJASŇUJEME TECHNOLOGICKÉ PODROBNOSTI

Strunová kolejnice, v jejímž jádru prochází svazek nosné výztuže (strun) protažený v podélném směru, umožňuje nejen odstranit účinek stínění, nýbrž také 8krát zvýšit nosnou schopnost pilířů, k nimž je kolejnice připevněna. To znamená, že vzpěry (přihradové nosníky) mohou být několik desítek krát levnější, protože hmotnostní zatížení od lehké estakády bude řádově menší, než v případě tradičních nosníkových mostů. Toto řešení se ukázalo jako optimální, a to jak z hlediska minimalizace aerodynamického odporu, tak i z hlediska snížení kapitálových nákladů na výstavbu dráhy.
V náš prospěch vychází srovnání se všemi známými alternativami - zemní násyp, tunel, běžná nosníková estakáda.

Další studie umožnily zlepšit aerodynamiku samotného kolejového vozidla - zatím pod názvem "unibus". Koeficient jeho aerodynamického odporu se podařilo snížit na 0,06 (např. u nejdražšího a nejlepšího vysokorychlostního auta - Bugatti - tento poměr se rovná 0,38), což se blíží teoretické hranici 0,04.
Tyto výsledky byly získány experimentálně, prostřednictvím opakovaných profouknutí
v aerodynamickém tunelu. Uvedené postupy jsou patentovány.

Zbývalo vyřešit problém překonání valivého odporu kola, což vyžaduje spotřebu v řádu 1/10 energie
při vysokorychlostním pohybu (9/10 energie odchází na aerodynamiku). Toto řešení bylo převzato
z železniční dopravy, kde se používá nejúčinnější systém opírání mobilní soupravy o traťovou strukturu: "ocelové kolo - ocelová kolejnice". U takového systému koeficient užitečného účinku je 99,8%, neboť úsilím dvou kilogramů lze pohybovat po horizontální kolejnicové dráze vozík o hmotnosti do jedné tuny. Při vysokých rychlostech jde o ztráty řadově 2krát menší, než u systému "vzduchová pneumatika - asfaltově betonová povrchová vrstva". K několikrát menším ztrátám dochází ve srovnání s jinými systémy - vzduchovým a magnetickým polštářem, včetně jejich zatížení účinkem stínění.

Tak byl vytvořen koncept optimálního nadzemního dopravního systému pod pozdějším názvem SkyWay - "Nebeská dráha". Základní prvky této dráhy zahrnují: 1) celistvá (řezem nedělená) předpjatá kolejnicově strunová estakáda SkyWay; 2) kolejnicové elektromobily na ocelových kolech,
a sice vysoko aerodynamické dopravní moduly vybavené systémem ochrany proti vykolejení
a inteligentním systém bezpečnosti, řízení provozu, elektro-napájení a komunikace.

Přitom každý termín je v definování strunové dopravy SkyWay je jeho charakteristickým znakem
a má hluboký fyzický a technický význam: (1) estakáda, (2) nedilatovaná, (3) předem, (4) napjatá,
(5) kolejnice, (6) struna, (7) elektromobil, (8) kolejnicový, (9) kolo (10) ocelové, (11) vysoká aerodynamičnost, (12) systém proti vykolejení, (13) inteligentní systémy: (14) bezpečnosti, (15) řízení,
(16) elektro-napájení, (17) komunikace. Právě těchto 17 rozdílů činí dopravní systém SkyWay
optimálním celkem a žádný jiný nadzemní dopravní systém nemůže být účinnější za předpokladu,
že i platnost zákonů fyziky přetrvá i v budoucnosti.

Pak jsem si uvědomil, že tato inženýrská optimalizace umožnila vytvořit nejen nejefektivnější dopravu, ale také dopravu nejbezpečnější a ekologicky nejšetrnější. Naléhavost a významnost těchto výroků se stává zvláště transparentní, pokud se použije měřítkový faktor. Zejména, pokud bude podle technologií SkyWay v příštích desetiletích postavena alternativní světová infrastrukturní síť "Transnet", umožní to
do konce století ušetřit asi 100 milionů lidských životů, které, v opačném případě, zahynou v dopravních katastrofách. Asi 1 miliarda lidí bude ušetřena ublížení na zdraví.

Zemědělcům bude vrácena plocha o rozloze pětkrát větší než je území Velké Británie - plošně přesně tolik půdy, kolik je dnes "zalito" do asfaltu a "pohřbeno" pod pražci. Další rozloha o velikosti padesáti území Velké Británie bude zachráněna před degradaci životního prostřední. Budou ušetřeny stovky miliard tun paliva v hodnotě stovek trilionů dolarů, přičemž v motorech aut, lokomotiv a letadel nebudou spáleny triliony tun atmosférického kyslíku potřebného nám všem pro dýchání.

NAŠE PLÁNY. VZHŮRU K VÝŠKÁM

V roce 2014 byla zahájena kapitalizace strunové dopravy formou kraudinvestingu (národního financování). Za tímto účelem bylo duševní vlastnictví a know-how, vytvořené v předcházejících
38 letech, bylo řádně "zabaleno" a vyneseno pod působnost britské jurisdikce. Jako majetek bylo оhodnoceno nezávislými odhadci - držiteli mezinárodních licencí a vloženo do základního kapitálu společnosti. Tato společnost je v současné době majitelem stovek položek know-how a souvisejících výlučných práv. Jedním ze spoluzakladatelů této společnosti je zákonitě také sám autor technologií SkyWay. Spolumajitelem společnosti a vlastníkem jejího duševního vlastnictví se stává každý,
kdo investuje do rozvoje technologie.

Rozhodující prvořadé úkoly pro všechny z nás zahrnuje dokončení výstavby demonstračně zkušebního komplexu technologií SkyWay - EkoTechnoParku, demonstrace všech směrů a možností strunové dopravy dopravy a její certifikace. Práce ve všech těchto směrech probíhá s dobrým tempem, označené úkoly jsou blízko příslušného řešení.

Opíráme se o to, co již bylo vykonáno, do budoucnosti se díváme s velkým optimismem a důvěrou v to, že nás čeká jen růst. Již máme první smlouvy na budování přepravně infrastrukturních komplexů - nákladních, městských, vysokorychlostních meziměstských. Úspěšně jednáme o desítkách dalších projektů. Velmi brzy dostaneme také první zisk, který se stane důstojnou odměnou za práci těm,
kdo pracoval na vytvoření technologie, za víru v projekt těm, kdo se stal jejím investorem. Obdržíme zisk, vyjdeme na burzu a tisíce akcionářů společnosti tvůrce strunové dopravy, se stanou dolarovými milionáři, a více než deset - miliardáři. Mezi nimi budu i já.

SPACEWAY

Dále pak mám v záměru všechny své osobně vydělané peníze investovat do rozvoje vesmírného programu SpaceWay. Dnes nikdo není ochoten investovat do tohoto programu - ani Rusko s jeho Roskosmosem, ani Spojené Státy Americké s jejich NASA, ani Organizace Spojených Národů. Avšak pouze výzkumné a experimentálně vývojové práce na tomto programu si vyžádají řádově 100 miliard dolarů investic.

Realizace programu SpaceWay - "Vesmírná cesta", - zajistí přechod pozemské civilizace
na novou etapu vývoje. Staneme se kosmickou civilizací, jejíž průmysl se přesune za hranice našeho domova - za hranice biosféry planety Země. Jak my, tak i naši potomci, budou disponovat neomezenými možnostmi pro další technologický vývoj bez konfliktů mezi Zemskou Biosférou vytvořenou Bohem, a Průmyslovou Technosférou, vytvořenou Člověkem Moudrým (Homo Sapiens).

K tomuto účelu lidstvo má všechno nezbytné:

  1. Finance - je třeba asi 2 trilionů dolarů, tj. 3-4 ročních vojenských rozpočtů USA;

  2. Kov - musí být v řádu 100 milionů tun, tedy tolik oceli, kolik se vytaví na světě za pár týdnů,
    nebo tolik, kolik se ji spotřebuje za pár měsíců pouze na výrobu automobilů;

  3. Beton - asi 5 milionů krychlových metrů, tedy asi tolik betonu, kolik bylo spotřebováno na stavbu přehrady pro Sajano-Šušenskou vodní elektrárnu;

  4. Energetická kapacita (pro vypuštění do vesmíru při jednom letu asi 10 milionů tun nákladu
    a 10 milionů cestujících) - řádově 100 milionů kilowattů, což je srovnatelné se souhrnnou kapacitou tryskových motorů jednoho těžkého raketového nosiče;

  5. Snížení nákladů na geokosmickou dopravu o čtyři řády - z desítek milionů dolarů na několik tisíc dolarů za jednu tunu nákladu.

Lidstvo nicméně nemá k dispozici tu nejhlavnější položku, a sice pochopení toho, že jiné cesty není. Nemáme příliš mnoho času, abychom si to uvědomili - pouhé 2-3 generace. Pokud to nepochopíme, pak nastane bod, odkud není návratu - naší pozemskou technokratickou civilizaci nevyhnutelně
a neodvratně zabije její vlastní dítě - průmyslová technosféra, která na planetě okupovala stejnou skulinu jako biosféra.

PROTO MÝM MOTTEM JE: 

"BUDUJ SKYWAY - ZACHRAŇUJ PLANETU!"

Další informace o projektu a možnost přijmout účast na jeho realizaci najdete na webových stránkách 
skupiny společností SkyWay.

9.3.2017                                                                                                       Ing. Anatolij Eduardovič Junický
                                                                                                                     e-mail: info@yunitskiy.com