Text NAVB

14.června 2017 se v Národní akademii věd Běloruska konal seminář věnovaný inovativní technologii SkyWay, kterého se zúčastnili členové vedení a vedoucí pracovníci specializovaných akademických ústavů, vysokých škol, ministerstev a útvarů Běloruské republiky, jakož i pracovníci projekční organizace "Strunové technologie". S referátem a prezentací projektu SkyWay vystoupil jeho autor a hlavní vynálezce Anatolij Junický. Poté následovala diskuze a výměna názorů. Otázky adresované vývojářům se týkaly technických, provozních, ekonomických a dalších aspektů strunové dopravy. Zvláštní pozornost byla věnována vyhlídkám navrhovaných řešení pro použití v Běloruské republice, jejich exportnímu a inovačnímu potenciálu. Všeobecný postoj většiny účastníků tříhodinové diskuze dobře ilustroval jeden z předních vědců Vysoké školy dopravní, jenž připomněl, že od vynálezu parního stroje po jeho zprovoznění uplynulo 40 let. Zpočátku - podle jeho slov - všichni říkali, že nepojede, a potom tvrdili, že už se nezastaví! Všeobecně vzato, jako výsledek semináře byla projektu vyjádřena podpora. Byly prodiskutovány možnosti další spolupráce a přínosu, který by mohla k rozvoji strunové dopravy přinést běloruská věda.