TEXT MSDU

MSDU (Moskevská statní dopravní univerzita) dává zelenou!

Pověřením vedení MDSU (Moskevská statní dopravní univerzita) EkoTechnoPark SkyWay navštívil profesor katedry "Mosty a tunely" doktor technických věd Vladimir Fridkin. Dle výsledků návštěvy je naplánováno podepsání smlouvy o spolupráci mezi VŠ (vysokou školou) a projektovou organizaci SkyWay. Mezi perspektivními směry spolupráce je společné propracování speciálních technických podmínek pro různé typy kolejnicově-strunových estakád SkyWay. Již v nejbližší době za tímto účelem bude vytvořena pracovní skupina, v jejíž složeni budou zástupci obou organizací.

Začátek spolupráce s MDSU (Moskevská statní dopravní univerzita), který byl položen současnou návštěvou odborníka, má zvláštní význam v historickém kontextu vývoje strunové dopravy. Odborníci právě této Univerzity v roce 2006 připravili negativní expertizu ohledně strunové dopravy (jedinečné svého druhu). Podle přiznání zástupců ústavu, které se dochovalo v korespondenci s generálním konstruktorem Anatolijem Yunitskym, tenkrát expertiza byla provedena v podmínkách nedostatku údajů o technologii a absence času (2 týdny). Zákazník expertizy poskytl zhotoviteli (MDSU) "malé množství materiálů, včetně CD s materiály zprávy akademika Yunitskeho A. E. "Zdůvodnění vzniku ve městě Chabarovsk strunové dopravy Yunitskeho" [...] Jakýchkoliv určitých pokynů, týkajících se zatížení, rychlostí pohybu atd dáno nebylo. Vykonovatelům bylo nabízeno používat rozsáhlou informaci, která je v mediích a na Internetu SDY (strunová doprava Yunitskeho)". Takže expertiza byla provedena skutečně na základě propagačních materiálů, bez seznámení se výpočtovými modely a schématy, výsledky vývojově -konstrukčních prací a projektově-konstrukční dokumentací, na co dříve opakovaně upozorňoval, Anatolij Yunitsky, a nyní potvrdil i jeden z předních odborníků, vědecké institucí, který byl zhotovitelem té expertizy.

Svědectví Vladimíra Fridkina potvrzuje fakt, že pro objektivní posouzení funkčnosti a bezpečnosti strunové dopravy u odborníků nebylo dostatečné množství dat:

- Svého času MDSU provedl expertizu strunové dopravy a výsledek byl negativní. Co můžete na to říci?

- Ano. Byl jsem účastníkem. Na tu dobu nebylo tohohle řešení přechodu přes pilíře mostů. To byla možná jedna z takových nuancí, která vyvolala moje pochybností. A kromě toho, jsem měl dojem, že tyto systémy nebudou produktivní a efektivní.

- Pokud by jste dělal expertizu strunové dopravy dnes - jak myslete, jak by to dopadlo?

- Jednoznačně pozitivně. A budeme teď pracovat nad doladěním, dopracováním již připravených speciálních materiálů, technických podmínek pro její realizaci a provoz.

Pogratulujeme všem, podporujícím projekt SkyWay a osobně generálnímu konstruktéru Anatoliji Yunitskemu k dalšímu malému vítězství. Dřívější kritiky se stávají zastánci, ale nové mají méně a méně argumentů. Oni všichni se rozbíjejí o skálopevný kritérium pravdy -o praxi.