TEXT DALA

15.5.2017

Setkání Dalaj-Lámy a Anatolije Junického

V Dcharmsale, z podnětu duchovního vůdce Tibetu Dalaj-Lámy XIV, se konala jeho schůzka s generálním konstruktérem SkyWay Anatolijem Junickým. Tato událost je spojena s prací na zavedení dopravního systému SkyWay v tomto městě, kde Jeho Svatost žije trvale od roku 1959.

Osobnost Dalaj-Lámy, a také jeho náboženský a kulturní status, udělaly Dcharmsalu jedním z nejvíce navštěvovaných měst v Indii, kam každý rok přijíždí více než jeden a půl milionů turistů. Značný příliv lidí do osídlení s relativně malým územím a složitým terénem nese s sebou vážné logistické problémy, které vedení státu plánuje vyřešit pomocí technologií SkyWay. Podle plánu oznámeného ministrem městského rozvoje Sudchyrou Šarmou, první úsek trati dlouhý 15 km bude uveden do provozu již v průběhu příštích tří let. "Dcharmsala se stane průkopníkem v zavádění technologických inovací", - dodal v rozhovoru pro indická média.

V průběhu setkání mezi Anatolijem Junickým a Dalaj-Lámou XIV byla provedena prezentace projektu vybudování trati strunové dopravy SkyWay ve městě a dále generální konstruktér pověděl Jeho Svatosti o své vizi budoucího světového pořádku, v němž člověk a příroda mohou existovat v harmonii a doprava přestane být problémem nejen v Dcharmsale, ale i všude ve světě. Názory vynálezce strunové dopravy se ukázaly byt v souladu s názory duchovního vůdce Tibetu. Jeho Svatost popřál Anatoliji Junickému hodně štěstí při realizaci toho, co vymyslel, a schválil plánovanou výstavbu.

Dalaj-Láma XIV je obecně známý optimistickým postojem k vědě a možnostem jeho rozvoje, podporuje úctu k přírodě a zrušení všech forem násilí mezi lidmi. V roce 1989 za své pacifistické a ekologické názory mu byla udělena Nobelova cena míru.