Média CZ

11.12.2017   Břehy Vltavy na severu Prahy
by mohl jednou spojit i "horizontální výtah"

Pražský deník se seznámil s řešením, které působí zatím poměrně futuristicky. Prahu 6, 7 a 8 by podle tohoto návrhu mohly jednou propojit nadzemní strunové kolejnice, po nichž by kyvadlově pendlovala kabina s cestujícími jakýsi "horizontální výtah". // Podle jeho propagátora v Česku Zbyňka Domanského by se inovativní technologie dala použít jako "alternativa k masivní konstrukci pro pěší a cyklisty" už na místě zřícené lávky. Její délka se totiž bohatě vejde do rozpětí dráhy SkyWay, která se už testuje na polygonu
v Bělorusku a o kterou už projevily zájem země jako Švýcarsko, Turecko nebo Austrálie. // 
"Nízké investiční i provozní náklady, minimální technická a žádná zimní údržba, bezpečný automatizovaný provoz, žádná zábrana vůči povodňové vlně, prestižní stavba pro hlavní město," shrnul údajné přednosti "horizontálního výtahu" Domanský. // Podle něj je v Evropě dosud málo známá technologie už plně funkční a "těsně před dokončením technické certifikace". Stavba i provoz dráhy by se prý daly také uvést
do souladu s českým právem. "Rád bych dosáhl toho, aby na půdě magistrátu, případně také na veřejnosti, mohla k tomuto návrhu proběhnout seriózní diskuze," vyzval Domanský.