Evropa

Náměty a navázané kontakty (vlastní aktivity)
- Slovensko
- Maďarsko
- Rakousko
- Německo
- Polsko
- Balkán